تایخچه مسجد جمعکرانشیخ فاضل حسن بن محمد بن حسن قمی که از بزرگان قدماء علماء شیعه و از معاصرین شیخ صدوق


رحمه الله بوده است، در کتاب خود به نام تاریخ قم ، راجع به بنای مسجد مقدس جمکران


از کتاب مونس الحزین فی معرفة الحق و الیقین چنین نقل کرده است:


شیخ حسن مثله جمکرانی که یکی از صلحاء است می گوید: من شب سه شنبه هفدهم ماه رمضان ???


در منزل خود در قریه ی جمکران خوابیده بودم، نیمی از شب گذشته بود که ناگاه


عده ای از مردم به در خانه ی من آمدند و مرا بیدار کردند و گفتند که: برخیز و مولای خود


حضرت مهدی صاحب الزمان صلوات الله علیه را اجابت کن که تو را طلب نموده است.


حسن میگوید: من برخاستم و خودم را مرتب کردم و آماده شدم، گفتم بگذارید تا پیراهنم را بپوشم، آواز دادند


که (هُوَ ما کانَ قَمیصُکَ) پیراهن را نپوش که از تو نیست، دست بردم و شلوار خودم را برگرفتم،


ندا آمد که(لَیْسَ ذلِکَ مِنْکَ فَخُذْ سَراویلَکَ) آن شلواری که برگرفتی از تو نیست، آن را بردار که


از آن توست؛ آن را انداختم و شلوار خود را برگرفتم و پوشیدم، آنگاه به طرف کلید رفتم تا درب منزل را


باز کنم، آواز دادند که (اَلْبابُ مَفْتُوحٌ) درب باز است، چون به در منزل آمدم جماعتی از بزرگان را دیدم،


سلام کردم، جواب دادند و مرحبا گفتند..... آنها مرا به مکانی که اکنون مسجد جمکران است آوردند،


چون نیک نگاه کردم، تختی دیدم که فرشی نیکو برآن پهن و بالش های فاخر برآن نهاده شده


و جوانی سی ساله برآن تخت تکیه برچهار بالش کرده و پیرمردی هم در نزد او


نشسته و کتابی در دست گرفته و برآن جوان می خواند و بیشتر از شصت مرد در اطراف او بر زمین


در حال نماز خواندن بودند که بعضی جامه های سفید و بعضی دیگر جامه های سبز برتن داشتند.


آن پیرمرد حضرت خضر علیه السلام بود و مرا امر به نشستن نمود، آنگاه امام علیه السلام


 اسم مرا بردند و فرمودند: برو به حسن مسلم بگو تو پنج سال است که این زمین را


تصّرف کرده و درآن چیز کاشته و کشاورزی می نمایی، ولی ما آن را خراب می کنیم.


این زمین شریفی است و حق تعالی آن را از زمین های دیگر برگزیده و شرافت داده است، امسال بازهم


آن را مرتب نموده ای تا در آن به کشت و زرع پردازی و حال آن که تو را چنین اجازه و حقی


نیست،بنابراین هر بهره و نفعی که تا بحال از این زمین برگرفته ای باید برگردانی تا


در این مکان مسجدی بنا کنند

/ 0 نظر / 62 بازدید