دیدار

یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور   کلبه اخزان شود روزی گلستان غم مخور

ای دل غمدیده حالت به شود دل بد مکن     وین سر شوریده باز آید بسامان غم مخور

گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن      چتر گل در سرکشی ای مرغ خوشخوان غم مخور

/ 0 نظر / 18 بازدید