دلم تنگ است یا حسین (ع)

امروز محرم را با یاد تو شروع می کنند که یاد آور پیروزی خون بر                          شمشیری.                                                                                                                                                                                
ای سالار شهیدان، قلم عشق به شوق تو برصفحه ی دل نامت را حک می کندوزمانی  که نام زیبایت درقصر استخوانی سینه ام جای گرفت وحریم  کربلا، کعبه ی وجودم شد، آن وقت است که هر لحظه فکریاد تورا زنده کند دل نیزنامت را ازعمق وجودش فریاد می زند.

یا حسین سالهاست که این دل نقاب عاشقی بر چهره ومهرسبز یاحسین را برصفحه ی سرخش زده است تااشک چشم صحن دل را صفایی دیگربخشد.وزمانی که می بینم کبوتران بارگاهت،عاشقانه  بال های پرمهرشان را درحریم باصفایت به پرواز درمی آورنـد به این فکر می کنم چه خوب می شد اگر این کبوتران روزعاشورا بالهای پر مهرشان راحصار ی برای اسیران عاشورا قرار می دادند   یاحسین اینها حرفهای دل شیدایی است که بی تاب هرم نفسهای توست وکالبدبی روحش درانتظار نیمه نگاهی از جانب تو.                                                                            پس به امید نیمه نگاهی از جانب تو

/ 1 نظر / 21 بازدید
غریب آشنا

سلام کی می خواد قصه دردناک یه دختربچه سه ساله رو بشنوه!!![سوال] [گل]